Exploitative Này, bà già lại y tá B như thế lượng dilation sẽ không phải nghe những twat khó :Bởi: sẽ không phải nghe những ngón tay